Archive | David Rio RSS feed for this section

David Rio POWER CHAI защитава застрашените видове

David Rio POWER CHAI защитава застрашените видове

David Rio CHAI носят имена на животни, които или имат нужда от предпазване или се считат за защитени видове. David Rio обича и подкрепя организации, които се грижат за животните, като Cat Tales (организация, която спасява застрашени видове), San Mateo Peninsula Humane Society (чудесно общество с много отворена политика към приемственост на всички животни) и Amazing Grace – […]

Read More
error: Content is protected !!